Wyglądać

Dziś

Nieruchomość przy ul. Jasnej 26 składa się z gruntu o powierzchni 1 897 m2 oraz z dwóch budynków: biurowego o powierzchni 3 691 m2 i garażowego o powierzchni 232,6 m2. Obydwa budynki przeznaczone są do całkowitej renowacji i modernizacji. Działka należy do Skarbu Państwa, natomiast posiadaczem prawa użytkowania wieczystego jest Jasna Residence Sp. z o.o. SKA (użytkowanie wieczyste do 05.12.2089), która jest również właścicielem obydwóch budynków. W chwili obecnej nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego dla rzeczonej lokalizacji. Według Studium sporządzonego dnia 10.10.2006 nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym jako C.30 – tereny wielofunkcyjne. Strefa, w której znajduje się nieruchomość jest pod nadzorem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Budynek był przebudowywany w 1949 roku. W związku z zaleceniami konserwatorskimi, część elementów fasady oraz dalsza zabudowa działki powinny nawiązywać do stanu pierwotnego. Dopuszcza się jeden poziom nadbudowy. Działka ma kształt litery „L”.

Okolica, w której znajduje się Jasna 26 zabudowana jest głównie zabytkowymi kamienicami i charakteryzuje się dużą intensywnością zabudowy. Kamienice te powstały w okresie przed- i powojennym, posiadają wewnętrzne dziedzińce i lokale usługowe na parterze. W najbliższym sąsiedztwie Jasnej 26 znajduje się siedziba Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także restauracje, apteki, dwie galerie sztuki, Ambasada Włoch oraz znana szkoła.

W obecnym stanie budynek posiada 6 kondygnacji naziemnych i jedną podziemną. W budynku jest winda. Na parterze znajdują się lokale usługowe oraz trzypokojowe mieszkanie z dostępem od strony dziedzińca. Do roku 2007 nieruchomość służyła jako biurowiec, całość powierzchni zajmowana była przez wydawnictwo „Dom Książki”. Obecnie budynek pozostaje niewynajęty. Prowadzone są przygotowawcze prace budowlane – zainstalowano rusztowanie na fasadzie budynku, wyburzono również wszystkie wewnętrzne ścianki działowe, pozostawiając pustą przestrzeń na każdym piętrze.

>