Wyglądać

Historia

Istniejące mury kamienicy przy ul. Jasnej 26 mają 60 lat, jednak  historia tego budynku zaczęła się 150 lat wcześniej.

W 1866 r. w miejscu istniejącej obecnie kamienicy powstał hotel Victoria – długi, dwupiętrowy budynek z mansardowym dachem i z 75 pokojami. Projektantem był architekt Piotr Frydrych, właściciel posesji, na której gmach został wybudowany. Aż do lat 90. XIX wieku Victoria była zaliczana do hoteli najwyższej klasy. Sławy przydawały jej między innymi bogato zdobione wnętrza, malowane przez znanego artystę Wojciecha Gersona.

Na początku XX wieku hotel Victoria został zmodernizowany, przy czym jego bryła pozostała w formie niezmienionej aż do II wojny światowej. Hotel słynął z urządzania tzw. „numerów wokalnych” przy udziale artystów warszawskiej sceny muzycznej. W hotelowych wnętrzach pomieszkiwało wielu znamienitych gości, ulokował się tutaj nawet konsulat łotewski.

Budynek dotrwał do 1944 r. W pierwszych dniach powstania warszawskiego stanowił kwaterę główną dowódcy powstania płk. Antoniego Chruściela „Montera”. Dziennik działaczki AK Stefanii Aluchny wskazuje, że już 5 sierpnia powstańcy przenieśli się do innej lokalizacji z powodu doszczętnego zniszczenia budynku przy Jasnej 26. Zdjęcia z tego okresu ukazują plac Dąbrowskiego i okalające go budynki w formie jednego wielkiego gruzowiska.

Na zgliszczach dawnego Hotelu Victoria zaraz  po wojnie powstał modernistyczny biurowiec o zbliżonych do swojego poprzednika gabarytach, jednakże o zupełnie różnej architekturze. Nowy budynek został zaprojektowany przez architekta Marka Suzina z zachowaniem ducha modernizmu, inwestorem zaś było Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Bryła przewidywała wówczas 96 pomieszczeń biurowych oraz halę maszyn.  

Kamienica przy Jasnej 26 przetrwała w niezmienionej od czasów odbudowy powojennej formie aż do roku 2010, kiedy nowy właściciel, Mermaid Properties Sp. z o.o., rozpoczął pierwsze prace modernizacyjne. Tym samym rozpoczął się nowy rozdział w historii tego obiektu. Już w 2014 roku zakończy się gruntowna modernizacja budynku, który dodatkowo zostanie  powiększony o 2 nowe skrzydła od strony wewnętrznego dziedzińca. Projekt rewitalizacji i rozbudowy kamienicy przy ul. Jasnej 26 przewiduje stworzenie nowoczesnego biurowca klasy A wraz z 2 lokalami usługowymi od strony ulicy Jasnej.

>