Wyglądać

O INWESTYCJI

Nieruchomość przy ul. Jasnej 26 składa się z gruntu o powierzchni 1 897 m2 oraz z dwóch budynków: biurowego o powierzchni 3 691 m2 i garażowego o powierzchni 232,6 m2. Obydwa budynki przeznaczone są do całkowitej renowacji i modernizacji. Działka należy do Skarbu Państwa, natomiast posiadaczem prawa użytkowania wieczystego jest Jasna Residence Sp. z o.o. SKA (użytkowanie wieczyste do 05.12.2089), która jest również właścicielem obydwóch budynków. W chwili obecnej nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego dla rzeczonej lokalizacji. Według Studium sporządzonego dnia 10.10.2006 nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym jako C.30 – tereny wielofunkcyjne.

>